Olejové mořidlo

Technologické zařazení: 
Mořidlo na dřevo
Základní charakteristika: 

K barvení dřeva, zejména jehličnatých a pórovitých listnatých dřevin. Povrch je nutné dokončit vhodným uzavíracím olejovým nebo voskovým prostředkem.

Způsob aplikace: 
štětec; váleček; stříkání; máčení
Tónování: 
TRIOCROM & QUATTROCROM
Přednosti: 
• vysoká odstínová stálost • velmi snadná aplikace • široká odstínová škála
Minimální doporučená spotřeba: 
1 lt / 10 m2 / vrstva, doporučený počet vrstev: 1
Balení: 
0,25 lt, 1 lt, 5 lt

Hyperticus BIO Olejové mořidlo je určeno pro barvení výrobků ze dřeva. Po uplynutí doby nezbytně nutné k odpaření rozpouštědel (medicinální benzín) a po vytvrzení olejných pryskyřic obsažených v roztoku je možné povrch dále dokončovat, nejlépe olej-voskovými prostředky, příp. transparentními laky.

Hyperticus BIO Olejové mořidlo je určeno k barvení většiny dřevěných ploch v obytných místnostech, ať už jde o stavebně-truhlářské výrobky (tj. např. podlahy, schody, dveře) nebo třeba trámy, obklady, stropy aj. Je dále velmi vhodné pro moření rustikálního nábytku vyráběného z masivního dřeva jehličnatých i listnatých dřevin. Jednou z typických aplikací je i kolorování uměleckých předmětů ze dřeva, hudebních nástrojů, obrazových lišt, zbraní, dýmek, sportovních potřeb, interiérových doplňků drobné povahy, apod.

Dostupná je široká odstínová škála, která zahrnuje tradiční odstíny dřevin severního mírného pásma i dřevin exotických, vč. tónů rustikálních, historizujících.

Kombinací s patinovacími pastami je možné vytvářet efekty, jež vzhledem připomínají povrchy časem a užíváním opotřebovaných předmětů. Známé jsou zejména pod označením Vintage efekty.

Nejčastější použití: 
Uplatnění ve výrobě kusového nábytku i stavebně-truhlářských výrobků (tj. schodů, podlah, dveří)
Technický list: