Kolorovací olej

Technologické zařazení: 
Barvící a zušlechťující olej na dřevo
Základní charakteristika: 

K barvení a současnému zpevnění povrchu dřeva zejména jehličnatých a pórovitých listnatých dřevin. K základnímu dokončení povrchu dochází aplikací oleje a po setření nevsáknutých přebytků z povrchu, nebo je možné povrch dále zušlechtit některým z dokončujících olejů nebo olej-voskových přípravků.

Způsob aplikace: 
štětec; váleček; tamponování; vytírání
Tónování: 
TRIOCROM
Přednosti: 
• vysoká odstínová stálost • snadná aplikace • rozsáhlá odstínová paleta • výrazné vyniknutí kresby dřeva • podpovrchové zpevnění upravovaného dřeva
Minimální doporučená spotřeba: 
1 lt / 16 m2 / vrstva, doporučený počet vrstev: 1
Balení: 
0,25 lt, 1 lt, 5 lt

Hyperticus BIO Kolorovací olej je určen pro barvení a povrchové zušlechtění výrobků ze dřeva. Dřevem současně prostupují olejné pryskyřice, které se ukládají v jeho podpovrchové struktuře a zpevňují ji. Takto upravený podklad je možno dále upravovat, zušlechťovat. Přirozeným dokončením povrchové úpravy dřeva je aplikace uzavíracích olej-voskových prostředků, při jejichž výběru rozhodují nároky kladené na užitné a estetické vlastnosti výrobku.

Hyperticus BIO Kolorovací olej se uplatní při úpravě většiny dřevěných ploch v obytných místnostech, ať už jde o stavebně-truhlářské výrobky (tj. např. podlahy, schody, dveře) nebo třeba trámy, obklady, stropy aj. V obytných prostorách s teplotními výkyvy a s tím souvisejícími změnami vzdušné vlhkosti reguluje difuzi vodních par do tesařských konstrukcí a brání tak jejich rozesychání. Je velmi vhodný také pro barvení rustikálního nábytku vyráběného z masivního dřeva jehličnatých i listnatých dřevin. Jednou z typických aplikací je i kolorování uměleckých předmětů ze dřeva, hudebních nástrojů, obrazových lišt, zbraní, dýmek, sportovních potřeb, výrobků z loupaného proutí apod.

Nejčastější použití: 
Uplatnění ve výrobě kusového nábytku i stavebně-truhlářských výrobků (tj. schodů, podlah, dveří). Vhodný i pro restaurátorské práce na dřevěných součástích staveb.
Technický list: