Olej na dřevěné fasády

Technologické zařazení: 
Venkovní nátěr dřeva
Základní charakteristika: 

Vhodný pro nátěry dřevěných fasád. Obsahuje UV absorpční přísady, chránící dřevo proti slunečnímu záření.

Způsob aplikace: 
štětec
Tónování: 
TRIOCROM & QUATTROCROM
Přednosti: 
• široká odstínová škála • trvalá konstrukční ochrana dřeva • snadná revitalizace upravených povrchů
Minimální doporučená spotřeba: 
1 lt / 14 m2 / vrstva, doporučený počet vrstev: 2
Balení: 
1 lt, 5 lt, 20 lt

Hyperticus BIO Olej na dřevěné fasády dobře proniká do dřeva a výrazně prodlužuje celkovou, zejména konstrukční odolnost výrobku. Je určen pro níže uvedené druhy dřev, jejichž uplatnění je současným trendem v oblasti konstrukce dřevěných fasád:
Z přírodních zdrojů severních evropských oblastí se jedná o dřevo modřínu opadavého. Je však vhodné volit pouze jádrové modřínové dřevo, neboť ta část hmoty dřeva nazývaná modřínovou bělí se trvanlivostí příliš neliší od dřev méně trvanlivých, jako je např. smrk nebo jedle. Také při povrchových úpravách termicky upravené borovice (tzv. Thermowood) přináší HB Olej na dřevěné fasády perfektní výsledky. Protože je originální povrch tohoto dřeva velmi hladký, navíc zhuštěný vlivem řezných nástrojů, a přitom jeho „otevření“ broušením nelze doporučit, uplatní se i zde mimořádně dobrá průlinčitost přípravku zasahující i do hlubších dřevních struktur. Trojlístek perspektivních, typicky fasádních dřevin, doplňuje červený cedr. Hyperticus Bio Olej na dřevěné fasády v tomto případě nebývá tónován do klasických přírodních odstínů ale nejčastěji obsahuje pouze základní UV pigmentaci, která mění jeho vzhled jen nepatrně a spíše se přizpůsobuje jeho původní barevnosti.

Nejčastější použití: 
Povrchová úprava fasádních profilů z modřínu, thermoborovice a červeného cedru.